Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".


Elektroniczna Skrzynka Podawcza KWP W Bydgoszczy na platformie e-PUAP.

Adres ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza KWP w Bydgoszczy
(Adres url: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-urzedu/eh1gft964t)

Profil urzędu w ePUAP
(Adres url: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/eh1gft964t)


UWAGA:
W celu złożenia wniosku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP - http://epuap.gov.pl.
 • bezpłatnego Profilu  Zaufanego  w ramach platformy ePUAP  lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne  (np.  wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. 
 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KWP w Bydgoszczy:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 8.00 – 15.00 do Sekretariatu Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, na następujących nośnikach danych:
 • Pamięć masowa USB,
 • Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KWP w Bydgoszczy
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2011.206.1216).

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: 
 • DOC, DOCX, RTF, XPS, XLS, XLSX,
 • ODT, OTT, SXW, STW,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,
 • PDF,
 • ZIP, RAR.
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 18.09.2014
Data publikacji : 19.09.2014
Data modyfikacji : 05.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Pietrzak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry