Ewidencje i rejestry

Wydział Kontroli - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Kontroli

 • dziennik korespondencyjny do pism jawnych
 • dziennik korespondencyjny do pism zastrzeżonych
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • rejestr przesyłek nadanych, poleconych, zwykłych
 • rejestr przesyłek wydanych
 • rejestr brakowania akt
 • ewidencja listy obecności funkcjonariuszy Wydziału
 • ewidencja listy obecności pracowników Wydziału
 • zbiór kart ewidencyjnych czasu pracy dotycząca pracowników policji
 • ewidencja urlopów policjantów Wydziału
 • ewidencja wniosków urlopowych pracowników Wydziału
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Wydziału
 • rejestr wypisywanych delegacji służbowych
 • ewidencja pieczęci i stempli służbowych będących w użytkowaniu Wydziału
 • książka ewidencji kluczy
 • rozkazy i komunikaty personalne dotyczące policjantów i pracowników Wydziału
 • książka wydania broni służbowej wraz z wykazem przydzielonej broni dotycząca policjantów wydziału
 • ewidencja skierowań na badania lekarskie policjantów i pracowników Wydziału
 • Rejestr kontroli służby oraz przeprowadzanych badań stanu trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy
 • Rejestr Skarg i Wniosków
 • Rejestr Przyjęć Interesantów 

 

Naczelnik Wydziału Kontroli

Wydział Kontroli - sekretariat 
godz. 7.30-15.30 

tel. 47 751 5040

 

Metryczka

Data wytworzenia : 13.03.2009
Data publikacji : 13.03.2009
Data modyfikacji : 17.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry