Ewidencje i rejestry

Wydział Kadr i Szkolenia - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Kadr i Szkolenia

Sekretariat:

 • zbiór kart ewidencyjnych czasu pracy dotyczących pracowników policji
 • ewidencja listy obecności funkcjonariuszy policji wydziału
 • ewidencja listy obecności pracowników policji wydziału
 • ewidencja pieczęci i stempli służbowych będących w użytkowaniu wydziału
 • ewidencja urlopów policjantów wydziału
 • ewidencja wniosków urlopowych pracowników wydziału
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy wydziału
 • rejestry pomocnicze (tj. książka doręczeń przesyłek miejscowych, rejestr poczty specjalnej i zwykłej)
 • rejestr wypisywanych delegacji służbowych
 • książka ewidencji kluczy
 • skorowidz skierowań na badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne, specjalistyczne
 • rejestr rozkazów powracających do Wydziału Kadr i Szkolenia
 • rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu
 • rejestr nadgodzin

Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji:

 • zbiór kart alfabetycznych dotyczący policjantów i pracowników policji KWP i OPP w Bydgoszczy
 • system KADRA - elektroniczna ewidencja zatrudnionych policjantów
 • i pracowników policji województwa kujawsko-pomorskiego
 • rejestr zwolnień lekarskich dotyczący komendantów i zastępców komendantów miejskich i powiatowych policji województwa kujawsko-pomorskiego, naczelników wydziałów i ich zastępców, policjantów i pracowników policji stanowisk samodzielnych oraz zespołów KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy
 • książki ewidencji legitymacji pracowników policji woj. kujawsko-pomorskiego
 • książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • raporty o urlopy Komendantów miejskich/ powiatowych oraz ich zastępców woj. kujawsko-pomorskiego, naczelników  wydziałów i ich zastępców, policjantów i pracowników policji stanowisk samodzielnych oraz zespołów KWP w Bydgoszczy
 • akta osobowe dotyczące policjantów i pracowników policji KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy
 • rozkazy i komunikaty personalne dotyczące policjantów i pracowników policji woj. kujawsko-pomorskiego
 • ewidencja wydanych legitymacji służbowych policjantów województwa kujawsko-pomorskiego
 • zbiór kart ewidencyjnych żołnierzy rezerwy
 • plan alarmowania
 • rejestr osób korzystających z bazy PESEL
 • wykaz funkcjonariuszy KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy posiadających zezwolenie  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą
 • zbiór wniosków o wydanie legitymacji służbowych
 • zbiór wartościowanie stanowisk
 • wykaz osób dodatkowo zatrudnionych
 • karta ewidencyjna funkcjonariusza
 • książka etatowa
 • upoważnienia


Zespół ds. organizacyjno-etatowych:

 • ewidencja rozkazów i zarządzeń organizacyjnych


Zespół do Spraw Socjalnych:

 • zbiór kart świadczeń z funduszu socjalnego dla policyjnych emerytów, rencistów i ich rodzin
 • zbiór kart świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczących pracowników policji KWP w Bydgoszczy

Biblioteka ogólna KWP

 • zbiór kart czytelnika dotyczących policjantów i pracowników policji woj. kujawsko-pomorskiego
 • książka inwentarzowa biblioteki 

Zespół do Spraw Dyscyplinarnych:

 • ewidencja przewinień dyscyplinarnych policjantów woj. kujawsko-pomorskiego
 • raporty o zdarzeniach z udziałem policjantów i pracowników policji woj. kujawsko-pomorskiego oraz osób uczestniczących w tych zdarzeniach
 • rejestr postępowań dyscyplinarnych
 • ewidencja osób ukaranych karami porządkowymi i dyscyplinarnymi
 • rejestr orzeczeń wspólnej komisji dyscyplinarnej

Zespół do Spraw Doboru i Rezerwy Kadrowej:

 • Centralny Rejestr Doboru Kandydatów, w którym rejestrowane są osoby składające dokumenty dot. przyjęcia do służby (elektronicznie)

Sekcja Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego:

 • książka wydania broni służbowej wraz z wykazem przydzielonej broni dotycząca policjantów wydziału
 • książka depozytu broni dotycząca policjantów wydziału i kadry kierowniczej województwa kujawsko-pomorskiego
 • rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących ukończenia szkoleń i  kursów (dot. doskonalenia zawodowego, realizowanych lokalnie)
 • rejestr wydanych zaświadczeń dot. szkoleń okresowych BHP
 • rejestr wydanych zaświadczeń podmiotom zewnętrznym
 • arkusz wyszkolenia strzeleckiego

Stanowisko do spraw medycyny pracy:

 • rejestr  i ewidencja skierowań na badania profilaktyczne, okresowe i specjalistyczne (elektronicznie), dotyczących policjantów i pracowników policji woj. kujawsko-pomorskiego (elektronicznie)
 • rejestr wydatków medycyny pracy 

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia - sekretariat

godz. 7.30-15.30

tel. 47 751 5440

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 11.02.2009
Data publikacji : 11.02.2009
Data modyfikacji : 17.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry