Ewidencje i rejestry

Sekcja Psychologów - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Sekcja Psychologów

 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – 2 szt.;
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 • Rejestr kandydatów do służby w Policji;
 • Skorowidz do rejestru kandydatów do służby w Policji;
 • Rejestr policjantów ubiegających się o podjęcie służby na określonych stanowiskach lub komórkach organizacyjnych jednostek Policji;
 • Rejestr kandydatów poddawanych procedurze kwalifikacyjnej na misje pokojowe i innego typu rozmowy kwalifikacyjne.
 • Rejestr działalności szkoleniowej;
 • Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych.
 • Rejestr pierwszej pomocy emocjonalnej
 • Rejestr policjantów lub pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencję kryzysową lub prowadzono psychoterapię
 • Rejestr wykonanych zadań z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi

Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy

Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy 
tel. 47 751 1520

Metryczka

Data wytworzenia : 09.02.2009
Data publikacji : 09.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sekcja Psychologów
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry