Ewidencje i rejestry

Wydział Kryminalny - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Kryminalny

 

 • dziennik korespondencji liczb jawnych prowadzony do 31.12.2013r.
 • dziennik korespondencji dziennik ewidencji kopii i odpisów
 • dziennik przepisów KWP i KGP
 • dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • książka służby konwojowej
 • książka doprowadzeń osób
 • księga dowodów rzeczowych
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • książka wydania broni
 • książka ewidencji kluczy
 • książka dyspozytora
 • rejestr pomocniczy korespondencji jawnej
 • rejestr śledztw i dochodzeń
 • rejestr czynności sprawdzających
 • rejestr teczek nadzoru ogólnego
 • rejestr teczek operacyjnych
 • rejestr akt brakowanych kat. „BC”
 • rejestr zleceń na powielenie
 • rejestr dzienników i książek ewidencyjnych tzw. „DZIENNIK MATKA”
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • ewidencja grafików służby funkcjonariuszy
 • ewidencja urlopów – zwolnień lekarskich funkcjonariuszy
 • ewidencja podróży służbowych

Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy

Sekretariat Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy w godzinach 7:30 – 15:30

tel.: 47 751 53 00
 

Metryczka

Data wytworzenia : 23.03.2009
Data publikacji : 23.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kryminalny
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry