Sztab Policji - wykaz ewidencji i rejestrów - Ewidencje i rejestry - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Sztab Policji - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Sztab Policji

 • e-Dok – Elektroniczny System Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników,
 • PRIM – Policyjny Rejestr Imprez Masowych,
 • SESPol – System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji – sprawozdania związane z:
  • imprezami masowymi,
  • zgromadzeniami publicznymi,
  • operacjami policyjnymi,
  • katastrofami naturalnymi,
  • ćwiczeniami,
  • alarmami szkoleniowymi,
  • negocjacjami policyjnymi, 
  • działaniami minersko-pirotechnicznymi.
 • Ewidencja wejść i wyjść w strefie bezpieczeństwa 
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Karty ewidencji czasu pracy pracowników cywilnych Policji
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka wydawania broni służbowej z wykazem przydzielonej broni
 • Listy obecności policjantów
 • Listy obecności pracowników cywilnych
 • Plan alarmowania
 • Wykaz danych adresowo-telefonicznych funkcjonariuszy i pracowników KWP w Bydgoszczy
 • Rejestr skierowań na badania profilaktyczne, ewidencja skierowań
 • Wnioski o urlopy pracowników cywilnych, raporty funkcjonariuszy,karty rejestru urlopów
 • Opienie służbowe
 • Oceny okresowe
 • Rozkazy personalne
 • Wnioski personalne
 • Zakresy obowiązków
 • Grafiki służby policjantów i pracowników cywilnych
 • Wykaz terminów szkoleń z zakresu BHP policjantów i pracowników cywilnych

Naczelnik Sztabu Policji

Sztab Policji - sekretariat, godz. 7.30-15.30

tel. 47 751 13 30

 

Metryczka

Data wytworzenia : 13.03.2009
Data publikacji : 13.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sztab Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry