Ewidencje i rejestry

Wydział Konwojowy - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Konwojowy

 • system obiegu korespondencji e-Dok;
 • rejestr konwojów policyjnych;
 • książka ewidencji nieletnich umieszczonych w Policyjnej Izbie Dziecka;
 • dzienniki podawcze, książki doręczeń przesyłek miejscowych, rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek ;
 • rejestr brakowania akt;
 • rejestr delegacji służbowych;
 • książki: przebiegu służby, odpraw i rozliczeń;
 • książki: wydawania broni z pododdziału, wydawania radiostacji;
 • listy obecności, grafiki służby
 • ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 • ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników wydziału;
 • ewidencja urlopów policjantów wydziału;
 • ewidencja wniosków urlopowych pracowników wydziału;
 • ewidencja skierowań na badania lekarskie i szczepienia;
 • ewidencje sprzętów w użytkowaniu;
 • zbiory: zakresów obowiązków, rozkazów personalnych, opinii służbowych.
Naczelnik Wydziału Konwojowego

Wydział Konwojowy - sekretariat
godz. 7.30-15.30

tel. 47 751 52 00

Metryczka

Data wytworzenia : 19.03.2009
Data publikacji : 19.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Konwojowy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry