Ewidencje i rejestry

Wydział Postępowań Administracyjnych - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Postępowań Administracyjnych

  • rejestr decyzji administracyjnych
  • rejestr postępowań administracyjnych „Broń”
  • rejestr postępowań administracyjnych Zespół ds. Postępowań w Sprawach Cudzoziemców i Ochrony Osób i Mienia
  • rejestr Europejskich Kart Broni Palnej
  • rejestr wydanych zgód na wywóz broni
  • rejestr Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy lekarzy upoważnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • rejestr Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • rejestr wydanych legitymacji: „Legitymacja posiadacza broni”, „Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni”, „Karta rejestracyjna broni”
  • rejestr zaświadczeń uprawniających do nabycia broni
  • książka ewidencji broni i amunicji przyjętej do depozytu 

 

Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP  w Bydgoszczy

Wydział Postępowań Administracyjnych

KWP w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

Dyżury przyjęć interesantów: w poniedziałki, wtorki, piątki – w godz. od 9.00 do 14.00, w czwartki od godz. 9.00 do godz. 17.00

tel. 47 751 54 20

Rejestry Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy: lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Bydgoszczy (w zakładce „Pozwolenia na broń”)

 

Metryczka

Data wytworzenia : 19.03.2009
Data publikacji : 19.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry