Ewidencje i rejestry

Wydział Wywiadu Kryminalnego - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Wywiadu Kryminalnego

 • rejestry dla spraw wyłączonych z systemu eDok
 • rejestr wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych
 • rejestr udzielonych i cofniętych upoważnień do bezpośredniego występowania o udostępnienie danych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, operatorów pocztowych lub usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną;
 • rejestr protokołów komisyjnego zniszczenia lub usunięcia danych telekomunikacyjnych 
 • ewidencja nadanych upoważnień dla funkcjonariuszy i pracowników KWP w Bydgoszczy do przetwarzania informacji pochodzących z wybranych systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Policję
 • rejestr rekordów usuniętych z bazy Krajowy System Informacyjny Policji
 • książka dyżurów Zespołu Obsługi Informacyjnej WWK KWP w Bydgoszczy
 • ewidencja lokalnych kart EKD
 • ewidencja operatorów stanowisk dostępowych podległych KWP w Bydgoszczy
 • ewidencja listy obecności funkcjonariuszy i pracowników Wydziału
 • ewidencje kontroli wejść i wyjść w strefach bezpieczeństwa
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • książka ewidencji kluczy
 • książka depozytu broni
 • książka wydania broni
 • książka nadzoru nad bronią palną
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt informatyczny
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kwaterunkowy i inne
 • rozkazy i komunikaty personalne dotyczące policjantów i pracowników Wydziału
 • rejestr dzienników i książek ewidencyjnych (tzw. dziennik „matka”)
 • rejestr akt brakowanych kat. „BC”
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • książka dyspozytora
 • ewidencja delegacji służbowych
 • ewidencja pieczęci i stempli służbowych
 • ewidencja urlopów
 • wykazy przesyłek
 • zbiór kart ewidencyjnych czasu pracy pracowników policji

Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego

Wydział Wywiadu Kryminalnego - sekretariat, godz. 7.30-15.30

tel.: 47 751 17 00
 

Metryczka

Data wytworzenia : 23.03.2009
Data publikacji : 23.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Wywiadu Kryminalnego
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry