Ewidencje i rejestry

Wydział Transportu - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Transportu

 

 • Dziennik korespondencyjny,
 • Ewidencja urlopów
 • Dziennik korespondencyjny pism zastrzeżonych
 • Rejestr zamówień
 • Rejestr not i faktur
 • Książka pomiarów i ewidencji materiałów pędnych w zbiornikach
 • Rejestr bezpiecznych plomb na próbki paliw
 • Rejestr faktur holowania i parkowania
 • Ewidencja kart FLOTA
 • Ewidencja wykorzystania umów
 • Ewidencje asygnat rozchodowych i przychodowych z magazynu mps
 • Książka magazynowa mps
 • Książka ewidencji obrotów mps
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Pomocnicza ewidencja zakupów i sprzedaży VAT
 • Rejestr faktur wpływających/wychodzących
 • Książka ewidencji głównej sprzętu transportowego
 • Książka ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego,
 • Książka nadanych numerów wewnętrznych sprzętu transportowego
 • Książka ewidencji numerów rejestracyjnych sprzętu transportowego
 • Książka ewidencji numerów taktycznych „NRTAK”
 • Rejestry wydanych dowodów rejestracyjnych
 • Książka ewidencji kolizji i wypadków drogowych
 • Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie kierowców
 • Rejestr wydanych zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
 • Książka dyspozytora
 • Ewidencja badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym
 • Książka środków trwałych sprzętu transportowego
 • Książka wydawania broni służbowej i amunicji
 • Książka środków trwałych maszyn i urządzeń
 • Rejestr wytworzonych odpadów
 • Rejestr protokołów stanu technicznego pojazdów wycofanych
 • Rejestr badań technicznych pojazdów
 • Rejestr wydań narzędzi i materiałów
 • Rejestr dowodów wydania magazynowych
 • Rejestr kart pracy
 • Rejestr wyjazdów i jazd próbnych pojazdów służbowych
 • Rejestr dowodów wydania materiałów lakierniczych
 • Rejestr dowodów wydania materiałów działu mechanicznego
 • Rejestr napraw powypadkowych pojazdów

Naczelnik Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

sekretariat Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

godz. 7.30-15.30
tel. 47 751 14 90

Metryczka

Data wytworzenia : 23.03.2009
Data publikacji : 23.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Transportu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry