Ewidencje i rejestry

Wydział Łączności i Informatyki - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Łączności i Informatyki

 • rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,
 • ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich,
 • ewidencja list obecności,
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • rejestr przesyłek nadanych, poleconych, zwykłych,
 • rejestr przesyłek wydanych,
 • rejestr brakowania akt,
 • rejestr wypisywanych delegacji służbowych,
 • karty ewidencji czasu pracy pracowników cywilnych Policji,
 • książki ewidencji kluczy,
 • zbiór rozkazów i komunikatów personalnych,
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • książki ewidencji sprzętów w użytkowaniu,
 • książka ewidencji sprzętów w użyczeniu,
 • książka ewidencji sprzętów wydanego pracownikom do osobistego użytku,
 • książka ewidencji materiału w jednostce użytkującej,
 • książka ewidencji środków trwałych,
 • rejestr dowodów przychodowych,
 • rejestr dowodów rozchodowych,
 • rejestr dowodów materiałowych,
 • rejestr dowodów urządzeń środków trwałych,
 • rejestr poleceń wpłaty,
 • ewidencja wydatków,
 • rejestr faktur i not obciążeniowych wystawionych przez WŁiI,
 • książka ewidencji sieci kablowej w jednostce użytkującej,
 • książka ewidencji sprzętu przyjętego do napraw,
 • książka kontroli magazynu,
 • rejestr abonentów służbowych telefonów komórkowych,
 • ewidencje wydanych OIC, KM, KSD
 • rejestr licencji i oprogramowania użytkowanego w komórkach organizacyjnych KWP,
 • książka wydania broni,
 • książka depozytu broni,

Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki.

Sekretariat, godz. 7.30-15.30

tel. 47 751 55 00
 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 23.03.2009
Data publikacji : 23.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Łączności i Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry