Ewidencje i rejestry

Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych przez Wydziały KWP w Bydgoszczy oraz osoby, upoważnione do ich udostępniania

 KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostepnienia.


  Wydział Kontroli
  Wydział Finansów
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Wydział Komunikacji Społecznej
  Wydział ds. Ochrony  Informacji Niejawnych
  Sekcja Psychologów
  Zespół Prawny
  Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Zespół Prasowy
  Stanowisko Samodzielne ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
  Wydział dw. z Korupcją
  Wydział Kryminalny
  Wydział dw. z Cyberprzestępczością 
  Laboratorium Kryminalistyczne
  Wydział Prewencji
  Wydział Ruchu Drogowego
  Sztab Policji
  Wydział Konwojowy
  Wydział Postępowań Administracyjnych
  Wydział Wywiadu Kryminalnego
  Wydział Transportu
  Wydział Łączności i Informatyki
  Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
  Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Ochrony Praw Człowieka
  Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji
  Wydział Inwestycji i Remontów
  Wydział Zaopatrzenia

Metryczka

Data publikacji : 30.12.2008
Data modyfikacji : 12.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Napiórkowska, Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry