Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynatorzy do spraw dostępności Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy decyzją z dnia 6 lipca 2020 powołał zespół koordynatorów do spraw dostępności.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy decyzją z dnia 6 lipca 2020 powołał zespół koordynatorów do spraw dostępności. W skład zespołu wchodzą: 
  • mł. insp. Monika Chlebicz - Rzecznik Prasowy KWP w Bydgoszczy, nr tel. 47 751 1345, 
  • mł. inp. Hanna Kowszewicz - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy, nr tel. 47 751 1540,
  • podinsp. Joanna Dunisławska - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy, nr tel. 47 751 1390, 
  • podinsp. Piotr Poraziński - Naczelnik Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy, nr tel. 47 751 1330, 
  • nadkom. Anna Frencel - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds Ochrony Praw Człowieka, nr tel. 47 751 5426, 
  • nadkom. Andrzej Siegert - Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy, nr tel. 47 751 5500.
 
Do zadań koordynatorów ds. dostępności KWP w Bydgoszczy należy w szczególności: 
  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez KWP w Bydgoszczy.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
  3. Monitorowanie działalności KWP w Bydgoszczy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 09.09.2020
Data modyfikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Anna Frencel Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry