Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynatorzy do spraw dostępności Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy decyzją powołał zespół koordynatorów do spraw dostępności.

W celu monitorowania działalności jednostek i komórek organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy powołał zespół koordynatorów do spraw dostępności w składzie:
 1. przewodnicząca zespołu: podinsp. Anna Frencel – Pełnomocnik KWP w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka
 2. członkowie zespołu:
  1. mł. insp. Joanna Dunisławska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy,
  2. mł. insp. Monika Chlebicz – Rzecznik Prasowy KWP w Bydgoszczy,
  3. mł. insp. Piotr Poraziński – Naczelnik Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy,
  4. mł. isnp. Sebastian Kubera – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy,
  5. podinsp. Andrzej Siegert – Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy.
Do zadań koordynatorów ds. dostępności KWP w Bydgoszczy należy w szczególności: 
 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez KWP w Bydgoszczy.
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 3. Monitorowanie działalności KWP w Bydgoszczy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryczka

Data publikacji : 09.09.2020
Data modyfikacji : 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Anna Frencel Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry