Inwestycje ze środków budżetu państwa

KP Brześć Kujawski – przystosowanie obiektów – Stary Brześć 23, dz. nr ew. 48/2

Umowa zawarta w dniu 04.02.2021 r. na roboty budowlane z terminem realizacji do 25.11.2021 r.

Dotyczy: KP Brześć Kujawski – przystosowanie obiektów – Stary Brześć 23, dz. nr ew. 48/2

Przebudowa budynku komisariatu (wraz z wymianą i budowa nowych instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, teletechnicznych), ze zmianą sposobu użytkowania poddasza użytkowego z funkcji mieszkalnej na funkcję administracyjną, dobudowie skrzydła do budynku komisariatu z powiązanym układem funkcjonalnym, zagospodarowaniem terenu (nawierzchnia i ogrodzenia), wymianą przyłączy z mediami a także wykonaniem żelbetowego masztu antenowego ~ 37 mb.

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Grafika przedstawia tablicę informacyjną, na której widnieje tekst: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KP Brześć Kujawski – przystosowanie obiektów – Stary Brześć 23, dz. nr ew. 48/2, DOFINANSOWANIE 3480900,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 3480900,00 zł.

Grafika przedstawia tablicę informacyjną, na której widnieje tekst: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KP Brześć Kujawski – przystosowanie obiektów – Stary Brześć 23, dz. nr ew. 48/2, DOFINANSOWANIE 3480900,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 3480900,00 zł.

Metryczka

Data wytworzenia : 25.08.2021
Data publikacji : 26.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Wawrzyniak, Starszy specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry