Inwestycje ze środków budżetu państwa

Dostosowanie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo

Umowa zawarta w dniu 21.06.2021 r. na roboty budowlane z terminem realizacji do 26.02.2022 r.

Dotyczy: Dostosowanie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo.

Prace polegają na dostosowaniu obecnego budynku do potrzeb komisariatu policji Bydgoszcz – Szwederowo. Jako pierwsza, dla całości zadania (I i II etap) zostanie sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Na jej podstawie zostaną przeprowadzone prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń w budynku „B”(etap I), z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania., elektrycznej, teletechnicznej.

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Grafika przedstawia tablicę informacyjną, na której widnieje tekst: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, Dostosowanie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo, DOFINANSOWANIE 3789000,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 3789000,00 zł.

Grafika przedstawia tablicę informacyjną, na której widnieje tekst: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, Dostosowanie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo, DOFINANSOWANIE 3789000,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 3789000,00 zł.

Metryczka

Data wytworzenia : 25.08.2021
Data publikacji : 26.08.2021
Data modyfikacji : 26.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Wawrzyniak, Starszy specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry