Inwestycje ze środków budżetu państwa

Remont bieżący kondygnacji parteru oraz wykonanie pozostałych prac w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu Dobrzyniu

Umowa zawarta w dniu 12.08.2021 r. na roboty budowlane z terminem realizacji do 10.12.2021 r.

Dotyczy: Remont  bieżący  kondygnacji parteru oraz  wykonanie  pozostałych  prac  w  Komendzie  Powiatowej  Policji w Golubiu Dobrzyniu

Prace polegają na remoncie pomieszczeń na parterze budynku. Wyremontowane zostaną pomieszczenia PDOZ (m.in. wykonana zostanie wentylacja mechaniczna), łazienka dla dzielnicowych, pomieszczenie depozytów zanieczyszczonych biologicznie. Dodatkowo wymieniona zostanie stolarka drzwiowa, wykładziny w ciągach komunikacyjnych, odremontowana zostanie klatka schodowa (wymiana okładzin schodów, balustrad, malowanie ścian i sufitów). Wyremontowane zostaną także schody wejściowe do budynku administracyjnego i odmalowana elewacja. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna wraz z oprawami oświetleniowymi.

Grafika przedstawia tablicę informacyjną, na której widnieje tekst:  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, Remont pomieszczeń parteru w KPP w Golub-Dobrzyń, DOFINANSOWANIE 578800,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ 578800,00 zł.

Grafika przedstawia tablicę informacyjną, na której widnieje tekst:  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, Remont pomieszczeń parteru w KPP w Golub-Dobrzyń, DOFINANSOWANIE 578800,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ 578800,00 zł.

Metryczka

Data wytworzenia : 18.10.2021
Data publikacji : 19.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Wawrzyniak, Starszy specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry