Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy w 2014 r.

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI    

   
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w 2013 roku regulowała Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej oraz Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 02.03.2015
Data publikacji : 03.03.2015
Data modyfikacji : 03.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Magdalena Wojtasik, Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry