Źródła prawa dla tematu LICENCJA DETEKTYWA - Licencja detektywa - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Licencja detektywa

Źródła prawa dla tematu LICENCJA DETEKTYWA

  • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z póżn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1638).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz.U. z 2004 r. Nr 196, poz. 2020 z póżn. zm.).
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1557 ).
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz .U. Nr 181 poz. 1879).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1511).

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 02.01.2014
Data publikacji : 07.01.2014
Data modyfikacji : 07.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek, WPA KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry