Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego

   

L.P.

Zakres Osoba odpowiedzialna Informacja o planowanym
sposobie zbycia
Tryb Termin zbycia Pliki do pobrania
(wykazy)
 1. Uzbrojenie
i technika policyjna

1) Hanna Pankowska-Okupniak
- technika specjalna

tel. 52 588 15 89

2) Adam Praca
- uzbrojenie

tel. 52 588 15 87

komórka organizacyjna: 
Wydział Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy

   

brak oferty

 2.

Sprzęt
i wypo­saże­nie kwa­ter­mi­strzo­wskie

1) Aleksandra Wilczyńska
- sprzęt kulturalno-oświatowy, sportowy,
tel. 52 525 52 35

2) Sylwia Cackowska
- sprzęt kwaterunkowy,
tel. 52 525 56 31

3) Hanna Guzińska
- przedmioty zaopatrzenia mundudrowego,
tel. 52 588 15 84

4) Katarzyna Minta
- technika biurowa,
tel. 52 588 17 39

5) podkom. Beata Kukier
- sprzęt działu żywnościowego,
tel. 52 525 52 36

komórka organizacyjna:
Wydział Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy

 

 

brak oferty
3. Maszyny
i urządzenia techniczne
Mirosław Stodolny
tel. 52 588 17 41
kom. 500 030 128

miroslaw.stodolny@bg.policja.gov.pl

komórka organizacyjna: 
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Bydgoszczy

 

   

brak oferty

 4. Materiały budowlane

Tomasz Kropidłowski
tel. 52 588 16 44
komórka organizacyjna: 
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Bydgoszczy

 

  brak oferty
 5. Środki transportu

Janusz Kwiatkowski
Sławomir Zieliński
- środki transportu
tel. 52 588 14 94
janusz.kwiatkowski@bg.policja.gov.pl

slawomir.zielinski1@bg.policja.gov.pl

komórka organizacyjna:
Wydział Transportu
KWP w Bydgoszczy

 

 

brak oferty

 6. Środki transportu

Mirosław Słupecki
- sprzęt i urządzenia warsztatowe
tel. 52 588 14 84
miroslaw.slupecki@bg.policja.gov.pl

komórka organizacyjna:
Wydział Transportu
KWP w Bydgoszczy

   

brak oferty

 7. Sprzęt łą­czno­ści i info­rma­tyki

Edward Dąbrowski
tel. 52 525 55 12
komórka organizacyjna: 
Wydział Łączności i Informatyki KWP
edward.dabrowski@bg.policja.gov.pl

 

 

brak oferty

 8. Biblioteka

Sonia Mateja
tel. 52 525 54 38
komórka organizacyjna: 
Wydział Kadr i Szkolenia KWP
w Bydgoszczy

   

brak oferty

podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
 Skarbowi Państwa (Dz. U. nr 106 poz 493 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji : 26.03.2007
Data modyfikacji : 18.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pawlaczyk
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk

Nawigacja

do góry