Wykaz środków trwałych i pozostałe środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych

 • Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych KWP w Bydgoszczy na dzień
  31.12.2017 r.

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Grunty (grupa 0) 29 329 371,85

-

2

Budynki i lokale (grupa 1)

196 962 595,08

11 240,00

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

32 405 819,68

26 805,16

4

Kotły i maszyny enegrtyczne (grupa 3)

2 872 865,57

15 899,10

5

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

29 062 707,17

10 620 539,73

6

Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty
(grupa 5)

16 300,06

68 784,94

7

Urządzenia techniczne (grupa 6)

45 249 812,93

15 107 500,21

8

Środki transportu (grupa 7)

90 600 005,17

40 678,92

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

 13 872 365,25

21 406 438,69

10

Inwentarz żywy (grupa 9)

- -

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.

440 371 842,76

47 297 886,75

sporządziła: Dorota Stefańska
data: 17.04.2018 r.


 • Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych KWP w Bydgoszczy na dzień
  31.12.2016 r.

 

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Grunty (grupa 0) 29 329 371,85

-

2

Budynki i lokale (grupa 1)

193 157 721,77

11 240,00

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

31 449 192,80

25 206,16

4

Kotły i maszyny enegrtyczne (grupa 3)

2 887 383,72

15 899,10

5

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

29 008 744,78

9 725 669,10

6

Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty
(grupa 5)

16 300,06

59 385,22

7

Urządzenia techniczne (grupa 6)

45 871 540,19

14 972 179,07

8

Środki transportu (grupa 7)

88 300 402,29

40 867,92

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

 11 641 379,33

19 916 353,36

10

Inwentarz żywy (grupa 9)

- -

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.

431 662 036,79

44 766 799,93

sporządziła: Dorota Stefańska
data: 06.04.2017 r.


 • Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych KWP w Bydgoszczy na dzień
  31.12.2015 r.

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Grunty (grupa 0) 29 571 470,42

-

2

Budynki i lokale (grupa 1)

186 194 430,11

11 240,00

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

30 497 732,68

25 206,16

4

Kotły i maszyny enegrtyczne (grupa 3)

2 899 421,90

15 899,10

5

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

29 637 127,74

9 753 219,27

6

Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty
(grupa 5)

16 300,06

55 006,18

7

Urządzenia techniczne (grupa 6)

46 319 999,86

16 698 868,52

8

Środki transportu (grupa 7)

85 533 916,72

40 867,92

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

 11 187 591,23

19 053 477,43

10

Inwentarz żywy (grupa 9)

- -

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.

427 857 990,72

45 653 784,58

sporządziła: Dorota Stefańska
data: 10.03.2016 r.


 • Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych KWP w Bydgoszczy na dzień
  31.12.2014 r.

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Grunty (grupa 0) 29 869 005,21

-

2

Budynki i lokale (grupa 1)

162 388 986,68

11 240,00

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

26 675 217,32

25 206,16

4

Kotły i maszyny enegrtyczne (grupa 3)

2 710 820,61

13 439,10

5

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

31 329 705,92

9 661 352,78

6

Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty
(grupa 5)

16 300,06

48 075,95

7

Urządzenia techniczne (grupa 6)

40 318 134,85

10 286 195,07

8

Środki transportu (grupa 7)

83 745 335,87

47 036,74

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

 10 796 638,66

17 617 242,99

10

Inwentarz żywy (grupa 9)

- -

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2014 r.

387 850 145,18

37 709 788,79

sporządziła: Dorota Stefańska
data: 30.03.2015 r.

 

 • Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych KWP w Bydgoszczy na dzień
  31.12.2013 r.

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Grunty (grupa 0) 29 723 304,73

-

2

Budynki i lokale (grupa 1)

159 548 538,18

11 240,00

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

25 792 538,72

26 044,66

4

Kotły i maszyny enegrtyczne (grupa 3)

2 612 461,46

209 656,25

5

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

31 020 727,15

7 159 882,51

6

Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty
(grupa 5)

16 300,06

45 727,95

7

Urządzenia techniczne (grupa 6)

40 036 659,69

9 588 742,83

8

Środki transportu (grupa 7)

80 820 560,17

45 806,74

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

 9 585 265,99

16 151 274,84

10

Inwentarz żywy (grupa 9)

- -

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2013 r.

379 156 356,15

33 238 375,78

sporządziła: Dorota Stefańska
data: 28.03.2014 r.


 • Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych KWP w Bydgoszczy na dzień
  31.12.2012 r.

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Grunty (grupa 0) 30 019 178,00

-

2

Budynki i lokale (grupa 1)

158 063 180,15

11 240,00

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

25 645 008,04

26 044,66

4

Kotły i maszyny enegrtyczne (grupa 3)

2 520 311,89

211 406,25

5

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

32 127 991,40

6567 354,18

6

Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty
(grupa 5)

7 037,22

39 857,61

7

Urządzenia techniczne (grupa 6)

41 669 680,35

9493 843,58

8

Środki transportu (grupa 7)

79 788 355,29

45 806,74

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

 9226 078,36

13 549 147,44

10

Inwentarz żywy (grupa 9)

- -

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2012 r.

379 066 820,70

29 944 700,46

sporządziła: Dorota Stefańska
data: 18.06.2013 r.


 • Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych KWP w Bydgoszczy na dzień
  31.12.2011 r.

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Grunty (grupa 0)   30 623455,25

-

2

Budynki i lokale (grupa 1)

145 711 842,60

11 240,00

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

23 436 165,76

26 044,66

4

Kotły i maszyny enegrtyczne (grupa 3)

2 545 389,03

211 406,25

5

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

32 497 834,34

5 884 545,69

6

Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty
(grupa 5)

7 037,22

31 594,86

7

Urządzenia techniczne (grupa 6)

41 032 308,40

7 903 097,11

8

Środki transportu (grupa 7)

74 849 427,11

38 908,72

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

 8 666 025,54

13 016 510,24

10

Inwentarz żywy (grupa 9)

- -

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2011 r.

359 369 458,25

27 123 347,53

sporządziła: Dorota Stefańska
data: 09.05.2012 r.


 •  Wykaz środków trwałych i pozostałe środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych na dzień 31.12.2009 r.

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Budynki i lokale (grupa 1)

103 042 809,58

11 240,00

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

20 786 467,55

19 872,84

3

Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)

2 296 969,62

353 629,51

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

29 466 024,91

5 384 719,71

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
(grupa 5)

41 020,87

27 118,34

6

Urządzenia techniczne (grupa 6)

35 314 224,62

8 118 308,95

7

Środki transportu (grupa 7)

71 484 808,08

28 808,72

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

8 067 089,03

11 784 486,89

9

Inwentarz żywy

-

-

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2009 r.

270 499 414,26

25 728 184,96

 


 •  Wykaz środków trwałych i pozostałe środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych na dzień 31.12.2008 r.

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Budynki i lokale (grupa 1)

92 878 340,52

11 240,00

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

20 156 914,77

19 872,84

3

Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)

2 273 369,47

353 629,51

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

29 870 484,33

5 294 307,98

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
(grupa 5)

41 416,07

33 264,28

6

Urządzenia techniczne (grupa 6)

34 526 560,45

8 089 353,92

7

Środki transportu (grupa 7)

57 958 428,18

21 236,89

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

8 242 781,47

10 787 441,71

9

Inwentarz żywy

-

37 700,00

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2008 r.

245 948 295,26

24 648 047,13

 


 •  Wykaz środków trwałych i pozostałe środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych na dzień 30.09.2008 r.

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Budynki i lokale (grupa 1)

91 808 262,33

11 240,00

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

18 167 385,64

19 872,84

3

Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)

2 264 469,47

353 629,51

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

26 169 704,23

4 863 417,71

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
(grupa 5)

46 723,07

32 120,53

6

Urządzenia techniczne (grupa 6)

32 781 765,66

7 361 201,13

7

Środki transportu (grupa 7)

52 935 791,64

14 840,89

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

9 078 931,13

10 170 227,06

9

Inwentarz żywy

-

37 700,00

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 30.09.2008 r.

233 253 033,17

22 864 249,67

 


 •  Wykaz środków trwałych i pozostałe środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych na dzień 31.12.2006 r.

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartość środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych

1

Budynki i lokale (grupa 1)

81 108 529,01

11 240,00

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

15 875 760,20

28 743,02

3

Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)

2 312 915,09

351 589,51

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

17 326 457,83

3 678 051,61

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
(grupa 5)

46 723,07

26 712,90

6

Urządzenia techniczne (grupa 6)

26 439 890,91

6 826 337,74

7

Środki transportu (grupa 7)

47 356 457,81

14 840,89

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

8 521 586,52

8 254 953,87

9

Inwentarz żywy

-

37 700,00

Ogółem wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2006 r.

198 988 320,44

19 230 169,54

Metryczka

Data publikacji : 09.02.2007
Data modyfikacji : 02.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk

Nawigacja

do góry