Darowizna na rzecz Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” z Bydgoszczy (24.06.2019r.)

Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r.  w sprawie  szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) dokonał na rzecz Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” z Bydgoszczy darowizny zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego w postaci materacy polowo-koszarowych w ilości 300 szt. 

Metryczka

Data publikacji : 25.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Paweł Kulczycki
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry