Darowizna na rzecz Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Szczepu „Zielona Siódemka” 7 BDSH i W „Forward” (23.10.2019 r.)

Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy informuje, że zgodnie § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r.  w sprawie  szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) dokonał na rzecz  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Szczepu „Zielona Siódemka” 7 BDSH i W „Forward” darowizny zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego w postaci n/w sprzętu działu mundurowego:

  • tornistry typu wojskowego  - 500 szt.
  • torby polowe  – 600 szt.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 23.10.2019
Data publikacji : 29.10.2019
Data modyfikacji : 26.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Paweł Kulczycki
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry