Darowizna na rzecz Harcerskiego Klubu Łączności „EMITER” (07.01.2020 r.)

W ramach przeprowadzonego w 2019 r. wybrakowania sprzętu łączności i informatyki Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zgodnie z § 39 pkt 1 „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa”(Dz.U. poz.729 z dnia 6 kwietnia 2017 r.) darowała Harcerskiemu Klubowi Łączności „EMITER” działającemu w ramach Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych następujące składniki majątku ruchomego wykazane w tabeli poniżej. 

Nazwa sprzętu

Ilość sztuk

Radiotelefon Bazowy ZRK 3801

1

Radiokomunikacyjny tester „STABILOOCK 4015”.

2

Tester antenowy  MFJ-269

1

Multimetr M890G UNI-T

1

Multimetr My-62 MASTECH

2

Monitor LCD 17”

5

Monitor LCD 19”

5

Laptop HP

2

Laptop COMPAQ

1

Metryczka

Data wytworzenia : 07.01.2020
Data publikacji : 08.01.2020
Data modyfikacji : 08.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. mgr inż. Andrzej Siegert
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry