Informacja o dokonaniu darowizny na rzecz Chorągwi Kujawsko Pomorskiej ZHP Hufiec Włocławek

W ramach przeprowadzonego wybrakowania przedmiotów działu mundurowego Komenda Miejska Policji we Włocławku zgodnie z § 39 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) dokonała na rzecz Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Włocławek z siedzibą przy ul. Szpitalnej 33 darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci n/w przedmiotów:

  • przesuwaki do manierek100 szt.
  • szelki skórzane nośne 100 szt.
  • troki do tornistra250 szt.
  • torby polowe brezentowe 50 szt.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 03.03.2021
Data publikacji : 03.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Zalska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry