Informacja o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy informuje, że zgodnie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004) dokonał nieodpłatnego przekazania zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego w postaci cystern do przewozu wody o pojemność 3000 l, (2 szt.) na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. gen.J. H. Dąbrowskiego 4 w Bydgoszczy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 03.03.2021
Data publikacji : 04.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Zalska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry