Informacja o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zgodnie z § 10 ust. 2  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie  szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz.U. Nr 152, poz. 1609) dokonała nieodpłatnego przekazania zbędnego rzeczowego składnika majątku ruchomego w postaci pistoletu z 1940 r. produkcji niemieckiej na rzecz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Czerkaskiej 2, 85-641 Bydgoszcz.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 05.03.2021
Data publikacji : 05.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Zalska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry