Oświadczenia majątkowe za 2010 r.

Oświadczenia majatkowe za 2010 r.

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.


Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia..

 

Komendant Powiatowy Policji w Nakle-podinsp. Andrzej Cieślik
Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu -mł. insp. Jakub Wawrzyniak
Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu - insp. Wiesław Dzierbicki

Metryczka

Data publikacji : 09.03.2011
Data modyfikacji : 10.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Braun
Osoba udostępniająca informację:
Adriana Jabłońska Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry