Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

Metryczka

Data wytworzenia : 25.02.2022
Data publikacji : 02.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
insp. Paweł Cichacki
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry