Jak złożyć petycję do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.
Kontakt:
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. 47 751 50 40 w dni urzędowania organu w godzinach 8:00 – 15.00  
faks numer 47 751 50 74

 • Komendant Wojewódzki Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Adres mailowy: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.
 • Pani/Pana dane osobowe:
  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 • Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Petycję można złożyć:

 •  w formie pisemnej, przesyłając korespondencję na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
85-090 Bydgoszcz 

Powstańców Wielkopolskich 7

Petycje złożone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

 

Metryczka

Data wytworzenia : 18.08.2015
Data publikacji : 18.08.2015
Data modyfikacji : 10.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Joanna Dunisławska Ekspert Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk

Nawigacja

do góry