Petycje złożone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Tytuł złożonej petycji petycja w sprawie bezpieczeństwa drogowego
Podmiot wnoszący petycję -
Data złożenia petycji 24 sierpnia 2017 roku
Treść petycji plik do pobrania
Przebieg załatwiania petycji w dniu 1 września 2017 roku kopie petycji przekazano Prezydentowi Miasta Bydgoszczy w związku z koniecznością podjęcia działań przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy,
Opinie dotyczące petycji

w dniu 31 sierpnia 2017 roku wystąpiono o opinię Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

Przewidywany termin zakończenia 25 września 2017 roku
Sposób załatwienia petycji plik do pobrania 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 18.08.2015
Data publikacji : 18.08.2015
Data modyfikacji : 18.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Wojciech Jurgielski Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry