Petycje złożone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Petycja złożona w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dnia 24 sierpnia 2017 roku

Tytuł złożonej petycji: petycja w sprawie bezpieczeństwa drogowego

Podmiot wnoszący petycję: brak

Data złożenia petycji: 24 sierpnia 2017 roku

Treść petycji: plik do pobrania na dole strony

Przebieg załatwiania petycji: w dniu 1 września 2017 roku kopie petycji przekazano Prezydentowi Miasta Bydgoszczy w związku z koniecznością podjęcia działań przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy.

Przewidywany termin zakończenia: 25 września 2017 roku

Sposób załatwienia petycji: plik do pobrania na dole strony

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 18.08.2015
Data publikacji : 18.08.2015
Data modyfikacji : 13.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Wojciech Jurgielski Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry