Petycje złożone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Petycja złożona w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dnia 11 listopada 2020 roku

Tytuł złożonej petycji: petycja w sprawie proponowanych działań Policji w związku z wystąpieniem stanu pandemii

Podmiot wnoszący petycję: brak

Data złożenia petycji: 11.11.2020 r.

Przebieg załatwienia petycji: kopię petycji przekazano do komend miejskich i powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego

Opinie dotyczące petycji: brak

Przewidywany termin zakończenia: 11.12.2020 r.

Sposób załatwienia petycji: plik do pobrania na dole strony

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 13.11.2020
Data publikacji : 13.11.2020
Data modyfikacji : 15.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Wojciech Jurgielski Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry