Ponowne wykorzystanie - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie

W dniu 8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz.U. 2021 poz. 1641).

Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje.

W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować na adres:
 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
fax 47 751 55 81
e-mail: bip-kwp@bg.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia : 17.03.2022
Data publikacji : 18.03.2022
Data modyfikacji : 21.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk

Nawigacja

do góry