Portal otwartych danych - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Portal otwartych danych

Portal otwartych danych

Portal otwartych danych przedstawia informacje sektora publicznego udostępniane lub przekazywane w postaci elektronicznej, w wersji źródłowej, w otwartym i niezastrzeżonym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, które są przeznaczone do bezpłatnego ponownego wykorzystywania na tych samych zasadach dla każdego użytkownika, bez konieczności potwierdzania tożsamości przez użytkownika;

Informacje sektora publicznego o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego są udostępniane w portalu danych - http://dane.gov.pl/pl

Zasoby publikowane przez Komendanta Głównego Policji w portalu danych dostępne są pod adresem - https://dane.gov.pl/pl/institution/27,komenda-glowna-policji

Metryczka

Data wytworzenia : 17.03.2022
Data publikacji : 18.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry