Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

Zgodnie z ustawą, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

  1. Zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy".
  2. Zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji.
  3. Zobowiązuje sie do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji danej informacji.
  4. Zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy fromy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.
  5. Zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystnia na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

Zakres odpowiedzialności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy za przekazywane infomacje 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

Metryczka

Data publikacji : 04.01.2012
Data modyfikacji : 14.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry