KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW - Pozwolenia na broń - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Informacja dotycząca przyjmowania interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Przyjmowanie interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Wizytę umówić można w sekretariacie Wydziału Postępowań Administracyjnych pod numerem telefonu: 47 751 54 20. Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem na kolejne dwa tygodnie. Jednocześnie z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 przyjęcia interesantów ograniczone zostały wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa w organie Policji.

W sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa zaleca się formę korespondencyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


Adres korespondencyjny:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

e-mail: wpa@bg.policja.gov.pl


Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie:

 sekretariat – 47 751 5420 • fax 47 751 5419 • 

Sekcja Pozwoleń na Broń - postępowania w sprawach pozwoleń na broń:

• 47 751 5428 (Kierownik Sekcji) •

• 47 751 5423 • 47 751 5424 • 47 751 5425 • 47 751 5433 • 47 751 5719 •
• 47 751 5720 • 47 751 5743 • 47 751 5744 • 47 751 5745 • 47 751 1395 •

Zespół do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców i Ochrony Osób i Mienia - postępowania w sprawach wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz w sprawach licencji detektywa: 

• 47 751 5429 (Koordynator Zespołu) •

• 47 751 1387 • 47 751 1389 • 47 751 5730 • 47 751 5432 •


Zespół do Spraw Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi - kontrole specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych: 

• 47 751 5729 • 47 751 5430 • 47 751 1388 •

 

Metryczka

Data wytworzenia : 12.05.2020
Data publikacji : 12.05.2020
Data modyfikacji : 18.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek Koordynator Zespołu ds. Postępowań w Sprawach Cudzoziemców i Ochrony Osób i Mienia
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
st. post. Dominik Gręda
do góry