K O M U N I K A T - Pozwolenia na broń - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

K O M U N I K A T

DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW PRZEDSTAWIENIA POLICJI ORZECZEŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH WYMAGANYCH OD OSÓB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII

Terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, tj. osób posiadających pozwolenie na broń w celu do ochrony osobistej lub do ochrony osób i mienia, przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - podstawa prawna: art. 12d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 28.05.2020
Data publikacji : 29.05.2020
Data modyfikacji : 29.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry