KOMUNIKAT - Pozwolenia na broń - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WSTRZYMANIA PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W WYDZIALE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY

W związku z remontem składnicy akt oraz sali przyjęć interesantów w dniach od 27 września 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. strzymane zostają przyjęcia interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wyjątkiem pozostają jedynie sprawy związane ze złożeniem/odbiorem broni lub amunicji do/z depozytu. Sprawy te załatwiane będą po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

W pozostałych sprawach zaleca się formę korespondencyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Adres korespondencyjny:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie: 

 sekretariat – 47 751 5420 fax 47 751 5419  

Sekcja Pozwoleń na Broń - postępowania w sprawach pozwoleń na broń:

• 47 751 5428 (Kierownik Sekcji) •
• 47 751 5423 • 47 751 5424 • 47 751 5425 • 47 751 5432 • 47 751 5719 •
• 47 751 5720 • 47 751 5743 • 47 751 5744 • 47 751 5745 •

depozyt broni   • 47 751 1395 •

Zespół do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców i Ochrony Osób i Mienia - postępowania w sprawach wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz w sprawach licencji detektywa: 

• 47 751 5429 (Koordynator Zespołu) •

• 47 751 1387 • 47 751 1389 • 47 751 5730 • 47 751 5433 •

Zespół do Spraw Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi - kontrole specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych: 

• 47 751 5729 • 47 751 5430 • 47 751 1388 • 47 751 5175 •

Metryczka

Data wytworzenia : 28.09.2022
Data publikacji : 28.09.2022
Data modyfikacji : 28.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry