Wzory podań i wniosków - Pozwolenia na broń - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

Wzory podań i wniosków

Informuję, iż wszelką dokumentację związaną z uzyskaniem i posiadaniem pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni, zarejestrowaniem lub wyrejestrowaniem broni, wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wpisów na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz uzyskaniem licencji detektywa można przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście na adres:

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszcz
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

 

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ MYŚLIWSKĄ

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ SPORTOWĄ

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ GAZOWĄ

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNA BOJOWĄ

  WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI

  PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO NABYCIA BRONI

  PODANIE O WYDANIE WTÓRNIKA LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ADRESU ZAMELDOWANIA

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ CZARNOPROCHOWĄ NA NABÓJ SCALONY

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ DO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ NA ŚWIADECTWA

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PAMIĄTKOWĄ

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ SZKOLENIOWĄ

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ SZKOLENIOWĄ NA ŚWIADECTWA

  PODANIE O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY BRONI PALNEJ

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 25.10.2010
Data publikacji : 25.10.2010
Data modyfikacji : 07.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Tomasz Gołdyn Kierownik Sekcji Pozwoleń na Broń Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry