Wzory podań i wniosków - Pozwolenia na broń - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

Wzory podań i wniosków

 

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ MYŚLIWSKĄ

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ SPORTOWĄ

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ GAZOWĄ

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNA BOJOWĄ

  PODANIE O DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI

  PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO NABYCIA BRONI

  PODANIE O WYDANIE WTÓRNIKA LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ADRESU ZAMELDOWANIA

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ CZARNOPROCHOWĄ NA NABÓJ SCALONY

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ DO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ NA ŚWIADECTWA

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PAMIĄTKOWĄ

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ SZKOLENIOWĄ

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ SZKOLENIOWĄ NA ŚWIADECTWA

  PODANIE O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY BRONI PALNEJ

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.10.2010
Data modyfikacji 25.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Tomasz Gołdyn Kierownik Sekcji Pozwoleń na Broń Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry