Archiwum ogłoszeń 2013 r.

Ogłoszenie nr 01/2013. KWP w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

 

  Ogłoszenie nr 01/2013 z dnia 17.01.2013 r.
 
 

 
  termin składania dokumentów: 01.02.2013 r. 
  termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego: 18.02.2013 r.
 
 


 


 


 

Metryczka

Data publikacji : 17.01.2013
Data modyfikacji : 27.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.insp. Dariusz Dopke, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry