Archiwum ogłoszeń 2017 - 2018 r.

Ogłoszenie nr 2/2017. KWP w Bydgoszczy.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje policjanta na stanowisko: specjalista Sekcji Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • sporządzanie opinii kryminalistycznych w specjalności „Badania chemiczne” (po ukończeniu 1,5 rocznego okresu szkolenia) obejmujących:
  • badania jakościowe i ilościowe środków odurzających , substancji psychotropowych i prekursorów, identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych,
  • badania: mikrośladów, włókien, farb, lakierów, tworzyw sztucznych, klejów, szkieł, metali i ich stopów oraz nietypowych śladów,
  • badania substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi oraz nieznanych substancji,
  • badania alkoholu etylowego w płynach ustrojowych,
  • badania związków w kierunku określenia środka zastępczego,
 • sporządzanie opinii kryminalistycznych w specjalności „Badania materiałów i urządzeń wybuchowych” (po ukończeniu szkolenia) obejmujących:
  • chemiczna analiza jakościowa materiałów wybuchowych, określenie budowy i zasady działania przyrządów wybuchowych, szacowanie zagrożenia związanego z wybuchem,
  • chemiczna analiza śladowa pozostałości powybuchowych i odtwarzanie budowy urządzenia wybuchowego na podstawie pozostałości po wybuchu,
  • badanie śladów kontaktowych – analiza chemiczna.
  • sporządzanie dokumentacji, korespondencji oraz przygotowanie materiałów do archiwizacji,
  • udział w oględzinach i innych czynnościach procesowych, dotyczących najpoważniejszych przestępstw na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu badań chemicznych.

Wymagania niezbędne:

 • funkcjonariusz,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku chemicznym lub pokrewnym,
 • spełnienie wymagań do uzyskania uprawnień biegłego kryminalistyki (zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych),
 • dyspozycyjność i samodzielność.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • ogólna wiedza z zakresu fotografii,
 • prawo jazdy (min. kat. B) oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdu,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).

Oferty z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać w sekretariacie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 w terminie do 27.10.2017 r.


Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie nr 2/2017. KWP w Bydgoszczy.
  Data publikacji : 12.10.2017 10:00
  (pdf 297.95 KB)
  Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje policjanta na stanowisko: specjalista Sekcji Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy.

Metryczka

Data wytworzenia : 11.10.2017
Data publikacji : 12.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Różewicka specjalista Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
do góry