Archiwum ogłoszeń 2017 - 2018 r.

Ogłoszenie nr 3/2017. KWP w Bydgoszczy.

Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Bydgoszczy ogłasza nabór funkcjonariuszy na stanowiska w Zespołach Bojowych Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, których zadaniem będzie prowadzenie działań kontrterrorystycznych określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

Ze względu na zadania realizowane przez SPAP w Bydgoszczy od kandydatów oczekuje się:

 • wysokiej sprawności fizycznej,
 • bardzo dobrego stanu zdrowia,
 • wysokiej odporności na sytuacje stresowe,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków,
 • dyspozycyjność,
 • prawa jazdy kategorii B.

Warunkiem przystąpienia kandydata do kolejnego etapu kwalifikacji jest złożenie raportu drogą służbową, adresowanego do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, zawierającego m.in. następujące dane:

 • stopień, imię i nazwisko, identyfikator
 • stanowisko, komórka organizacyjna, jednostka
 • telefon kontaktowy (służbowy i komórkowy)

Uwaga: Do raportu należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające informację czy w okresie ostatnich 12 miesięcy kandydat był poddany testowi sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w pododdziałach antyterrorystycznych, jeśli tak - należy wskazać datę i miejsce jego przeprowadzenia.


SPAP W BYDGOSZCZY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, O CZYM ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • złożenie raportu,
 • testy sprawności fizycznej,
 • przeprowadzenie rozmowy z kandydatem,
 • ustalenie przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Bydgoszczy zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia służby w pododdziale antyterrorystycznym Policji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji dostępne są pod numerem telefonu 7511786 (linia służbowa), 52 588 1786 (nr miejski).

 

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie nr 3/2017. KWP w Bydgoszczy.
  Data publikacji : 12.10.2017 10:00
  (pdf 363.46 KB)
  Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Bydgoszczy ogłasza nabór funkcjonariuszy na stanowiska w Zespołach Bojowych Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, których zadaniem będzie prowadzenie działań kontrterrorystycznych określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

Metryczka

Data wytworzenia : 11.10.2017
Data publikacji : 12.10.2017
Data modyfikacji : 12.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Różewicka specjalista Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry