Archiwum ogłoszeń 2007 r.

Biuletyn Informacji Publiucznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr15 z dnia 01.08.2007r.

Ogłoszenia

 

BIP KPRM 68302

kwp/65/2007

st. referent Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy

 ogłoszenie

BIP KPRM 68303

kwp/66/2007

specjalista Zespołu Wydatków Rzeczowych w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy

 ogłoszenie

BIP KPRM 68304

kwp/67/2007

st. referent Sekcji Kwatermistrzowskiej w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy

 ogłoszenie

BIP KPRM  68306

kwp/68/2007

st. referenta Zespołu Wydatków Rzeczowych w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy.

 ogłoszenie

BIP KPRM 68317

kwp/69/2007

specjalista w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Bydgoszczy

 ogłoszenie

BIP KPRM 68949

kwp/70/2007

st. referenta Kancelarii Tajnej w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy

 ogłoszenie

Metryczka

Data publikacji : 01.08.2007
Data modyfikacji : 16.08.2007
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Ruge Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry