Archiwum ogłoszeń 2007 r.

Biuletyn Informacji Publiucznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 17 z dnia 01.09.2007r.

Ogłoszenia

 

BIP KPRM 70988

kwp/74/2007

starszy referent Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 ogłoszenie

BIP KPRM 70989

kwp/75/2007

starszy referent Sekcji Poczty Specjalnej Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 ogłoszenie

BIP KPRM 70990

kwp/76/2007

specjalista Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej Wydziału Kontroli

 ogłoszenie

BIP KPRM 71237

kwp/77/2007

inspektor Zespołu Ewidencji w Wydziale Kadr i Szkolenia

 ogłoszenie

BIP KPRM 71238

kwp/78/2007

inspektor Sekcji Nieruchomości w Wydziale Inwestycji i Remontów

 ogłoszenie

Metryczka

Data publikacji : 01.09.2007
Data modyfikacji : 17.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Ruge Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry