Archiwum ogłoszeń 2007 r.

Biuletyn Informacji Publiucznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 18 z dnia 15.09.2007r.

Ogłoszenia

 

BIP KPRM 71877

kwp/79/2007

inspektor Kancelarii Tajnej w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 ogłoszenie

 

BIP KPRM 71878

kwp/80/2007

starszy referent Zespołu Ochrony Pracy w Wydziale Kontroli

 ogłoszenie

BIP KPRM 72136

kwp/81/2007

specjalista w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Bydgoszczy

 ogłoszenie

Metryczka

Data publikacji : 15.09.2007
Data modyfikacji : 28.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Ruge Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry