Archiwum ogłoszeń 2013 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej

Ogłoszenie nr 08/2013, BIP KPRM 153349. Kwestionariusz i ankieta dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KWP w Bydgoszczy do spraw: bezpieczeństwa i higieny - pracy i służby

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 3.08.2013 r.

Informator dla osób ubiegających się o pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 
 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 08/2013, BIP KPRM 153349

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: Nabór zakończony

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Weronika Antkiewicz-Kowalska

Miejsce zamieszkania: Grzegorzew

 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 08/2013, BIP KPRM 153349

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska 

 
 

Metryczka

Data publikacji : 29.07.2013
Data modyfikacji : 02.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry