Archiwum ogłoszeń 2013 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej

Ogłoszenie nr 11/2013, BIP KPRM 154919. Kwestionariusz i ankieta dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista Sekcji Nieruchomości i Remontów Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy do spraw realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 20.10.2013 r.

Informator dla osób ubiegających się o pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 
 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 11/2013, BIP KPRM 154919

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista Sekcji Nieruchomości i Remontów Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: Nabór zakończony

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Mirosław Malinowski

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 08.10.2013
Data publikacji : 09.10.2013
Data modyfikacji : 05.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry