Archiwum ogłoszeń 2014 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 14/2014, BIP KPRM 159717. Kwestionariusz i ankieta dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy specjalista Zespołu Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy do spraw: projektowania i nadzorowania systemów radiokomunikacyjnych.

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 19.05.2014 r.

Informator dla osób ubiegających się o pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 
 

 Pliki zapisane w formacie PDF. Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  

 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 14/2014, BIP KPRM 159717

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista Zespołu Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony – bez wyboru kandydata


 
 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 29.04.2014
Data publikacji : 02.05.2014
Data modyfikacji : 29.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry