Archiwum ogłoszeń 2014 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 21/2014, BIP KPRM 161897. Kwestionariusz i ankieta dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista Sekcji Nieruchomości i Remontów Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy do spraw: realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 07.08.2014 r.

Informator dla osób ubiegających się o pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 
  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  
 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 21/2014, BIP KPRM 161897

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: specjalista Sekcji Nieruchomości i Remontów Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: Nabór zakończony

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Justyna Łomaszewicz

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 30.07.2014
Data publikacji : 31.07.2014
Data modyfikacji : 06.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry