Archiwum ogłoszeń 2014 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 25/2014, BIP KPRM 164533. Kwestionariusz i ankieta dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: inspektor Zespołu Administracyjno - Gospodarczego Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy do spraw: gospodarki sprzętem, narzędziami, materiałami oraz opałem

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 22.11.2014 r.

Informator dla osób ubiegających się o pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 
  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  
 
 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 25/2014, BIP KPRM 164533
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
 

Stanowisko: inspektor Zespołu Administracyjno – Gospodarczego Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy 
Status ogłoszenia: Nabór zakończony
Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: Urszula Jendruszewska
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

 

 
 
 
 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 07.11.2014
Data publikacji : 17.11.2014
Data modyfikacji : 26.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry